Rabatter

Sommerkampanje!

Start med kjøretimer før August og få de 5 første timene til 700kr per stykk 👍

Verv en venn 웃

웃 = 1 time gratis*

웃 = 1 time gratis*

웃 = 1 time gratis*
Max 3 vervinger per person

*gjelder ikke kurs
Kjør mellom 06.30 - 15.30 

og få meget god timepris!
Du velger å kjøre elbil - vi velger 

å ikke ta bomgebyr ☺ 
Gratis prøvetime
© Vestnes Trafikkskole AS
Utvilket av: