Info om Mørkekjøring

3-timers obligatorisk mørkekjøringsdemonstrasjon. Dette er de siste tre timene av trafikalt grunnkurs. Mørkekjøringen er kun DEMONSTRASJON og eleven kjører ikke selv. De som tar trafikalt grunnkurs i sommerhalvåret får frist til 31. januar påfølgende år til å gjennomføre mørkekjøringsdemonstrasjonen, mens de som tar TGK i vinterhalvåret(1. november - 1. mars) må gjennomføre mørkekjøringsdemonstrasjon før bevis for gjennomført TGK blir utstedt fra Statens vegvesen. Vi ser helst at dere betaler kort eller kontant ved oppmøte på kursdagen.
Copyright © 2021 - Vestnes Trafikkskole AS • Design av Pixelmonster Design