Pakkepris - 12 timer
Inneholder:
 • 12 kjøretimer
 • Sikkerhetskurs på vei (obligatorisk)
 • Landevei+teori
 • Sikkerhetskurs på bane (obligatorisk)
 • Glattkjøring+sikkerhetshall
 • Leie av bil til en førerprøve
 • 1.avdrag: 11190,- 2.avdrag: 11190,-
kun 22380,-
  
Pakkepris - 16 timer
Inneholder:
 • 16 kjøretimer
 • Sikkerhetskurs på vei (obligatorisk)
 • Landevei+teori
 • Sikkerhetskurs på bane (obligatorisk)
 • Glattkjøring+sikkerhetshall
 • Leie av bil til en førerprøve
 • 1.avdrag: 12570,- 2.avdrag: 12570,-
kun 25140,-
  
Pakkepris - 20 timer
Inneholder:
 • 20 kjøretimer
 • Sikkerhetskurs på vei (obligatorisk)
 • Landevei+teori
 • Sikkerhetskurs på bane (obligatorisk)
 • Glattkjøring+sikkerhetshall
 • Leie av bil til en førerprøve
 • 1.avdrag: 13800,- 2.avdrag: 13800,-
kun 27600,-


Grunnpriser    
Kjøretime á 45 min kr 690,-
Førstehjelp -- tema 5-6 4 timer kr 500,-
Mørkekjøringsdemo. tema 7 3 timer kr 1700,-
Trafikalt grunnkurs (sommerstid) - (uten mørkekjøring) 14 timer kr 1500,-
Trafikalt grunnkurs (vinterstid) - (inklusiv mørkedemo) 17 timer kr 3200,-
1 obligatorisk kjøretime - veiledningstime/evalueringstime 1 timer kr 690,-
Sikkerhetskurs på bane – glattkjøring +sikkerhetshall 4 timer kr 4700,-
Sikkerhetskurs på vei - ( kjøring og teori ) 13 timer kr 8000,-
Oppkjøring i Bergen (leie av bil) ca 75 min kr 2400,-
Automat, samme priser som manuell
Bompenger kr 700,-
 
Offentlige gebyrer  
Teoriprøver kr 640,-
Gebyr førerprøve ( Fremstilling ) kr 1100,-
Utstedelse av førerkort kr 300,-
Baneleie NAF glattkjøring kr 1240,-
Foto kr 80,-
   
   
   
   
Copyright © 2020 - Vestnes Trafikkskole AS • Design av Pixelmonster Design