Pakkepris - 12 timer
Inneholder:
 • 12 kjøretimer
 • Sikkerhetskurs på vei (obligatorisk)
 • Landevei+teori
 • Sikkerhetskurs på bane (obligatorisk)
 • Glattkjøring+sikkerhetshall
 • Leie av bil til en førerprøve
 • 1.avdrag: 11950,- 2.avdrag: 11950,-
kun 23900,-
  
Pakkepris - 16 timer
Inneholder:
 • 16 kjøretimer
 • Sikkerhetskurs på vei (obligatorisk)
 • Landevei+teori
 • Sikkerhetskurs på bane (obligatorisk)
 • Glattkjøring+sikkerhetshall
 • Leie av bil til en førerprøve
 • 1.avdrag: 13450,- 2.avdrag: 13450,-
kun 26900,-
  
Pakkepris - 20 timer
Inneholder:
 • 20 kjøretimer
 • Sikkerhetskurs på vei (obligatorisk)
 • Landevei+teori
 • Sikkerhetskurs på bane (obligatorisk)
 • Glattkjøring+sikkerhetshall
 • Leie av bil til en førerprøve
 • 1.avdrag: 14800,- 2.avdrag: 14800,-
kun 29600,-


Grunnpriser    
Kjøretime á 45 min kr 750,-
Førstehjelp -- tema 5-6 4 timer kr 500,-
Mørkekjøringsdemo. tema 7 3 timer kr 2000,-
Trafikalt grunnkurs (sommerstid) - (uten mørkekjøring) 14 timer kr 1500,-
Trafikalt grunnkurs (vinterstid) - (inklusiv mørkedemo) 17 timer kr 3200,-
1 obligatorisk kjøretime - veiledningstime/evalueringstime 1 timer kr 750,-
Sikkerhetskurs på bane – glattkjøring +sikkerhetshall 4 timer kr 4900,-
Sikkerhetskurs på vei - ( kjøring og teori ) 13 timer kr 8500,-
Oppkjøring i Bergen (leie av bil) ca 75 min kr 2500,-
Automat, samme priser som manuell
Bompenger kr 700,-
 
Offentlige gebyrer  
Teoriprøve kr 660,-
Gebyr førerprøve ( Fremstilling ) kr 1100,-
Utstedelse av førerkort kr 300,-
Baneleie NAF glattkjøring kr 1300;-
Foto kr 80,-
Bompenger vanlig kr 700,-
Bompenger elbil kr 350,-
   
   
Copyright © 2022 - Vestnes Trafikkskole AS • Design av Pixelmonster Design